Algemene voorwaarden

 

Reservering van uw verblijf

Op het moment van reserveren stort u een voorschot van 25% van het totaalbedrag voor uw verblijf en van de niet-restitueerbare administratiekosten. Na ontvangst stuurt de camping u een bevestiging. De reservering is persoonlijk en niet overdraagbaar. De gehuurde accommodatie of staanplaats mag niet worden onderverhuurd. Elke wijziging van de gegevens van de reservering moet SCHRIFTELIJK gebeuren. Het totale bedrag moet 30 dagen voor aankomst voldaan zijn, of op de dag van aankomst (bij de partnercampings kan betalen alleen 30 dagen voor aankomst, u kunt niet ter plaatse betalen, met uitzondering van de toeristen- en afvalbelasting). Latere wijzigingen in het Btw-tarief, die zich tussen het moment van tariefbepaling en facturering heeft plaatsgevonden, zullen worden doorberekend in de prijs.

In de prijs inbegrepen

Toegang tot het waterpark, water- en elektriciteitsverbruik (m.u.v staanplaatsen en verhuur per maand), de benodigde voorzieningen voor het aantal personen in de chalets en mobilhomes (m.u.v extra personen), 1 auto per plaats en toegang tot gratis activiteiten. Let op: aan het begin en het einde van het seizoen kunnen sommige winkels en activiteiten gesloten zijn.

Niet in de prijs inbegrepen

Extra auto, extra personen, huisdieren, aanhangers, extra tent, dagbezoekers,annuleringsverzekering, administratiekosten en toeristenbelasting. Lakens, handdoeken en babyset zijn ter plaatse te huur. Aan het eind van het verblijf moeten de appartementen, mobilhomes en chalets weer schoon worden opgeleverd (schoongemaakt, afwas gedaan, opgevouwen dekens). Mocht dit niet het geval zijn wordt er € 90, – aan schoonmaakkosten in rekening gebracht. Er wordt een vast bedrag voor huisdieren gerekend (indien toegestaan, zie prijsoverzicht). De waarborgsom van €200, – voor de mobilhomes en chalets, die wordt geïnd bij aankomst en teruggegeven op de dag van vertrek onder aftrek van reparaties en vervangende onderdelen. De waarborgsom van €90, – voor de schoonmaak wordt in bij aankomst geïnd en teruggegeven op dag van vertrek onder aftrek van de eventuele kosten voor de schoonmaak. Op bepaalde campings wordt ook een borgsom gevraagd voor de huur van een staanplaats of toegangsbadge.

Brochure FranceLoc

Het reserveren van een verblijf bij FranceLoc houdt in dat u onze algemene verkoopvoorwaarden accepteert. Gezien de diversiteit in het aanbod van FranceLoc kunnen er enige verschillen optreden in de configuratie en de inrichting van de accommodaties. We herinneren u eraan dat een eventuele voorkeur uwerzijds voor een speciale ligging of situatie een extra service is die niet contractueel wordt gegarandeerd. Werkzaamheden die door particulieren of door openbare instanties worden uitgevoerd en die eventueel voor overlast zorgen op terreinen waar onze klanten verblijven, kunnen niet worden aangeklaagd.

Aansprakelijkheid

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor onvoorziene voorvallen, overmacht, natuurrampen of juridische beslissingen die uw verblijf en de animatie op de camping verstoren, onderbreken of verhinderen. Mocht zich een probleem voordoen met het chalet of de mobilhome die u hebt gehuurd, moet u TER PLAATSE bezwaar aantekenen. Alle klachten over de inventaris, de staat of de inboedel van het gehuurde chalet of mobilhome moeten binnen 24 uur kenbaar worden gemaakt. Is dit termijn verlopen dan worden de klachten niet meer in behandeling genomen en wordt u bij vertrek verantwoordelijk gehouden voor eventuele beschadigingen of ontbrekende onderdelen. Alle opmerkingen of klachten met betrekking tot een verblijf moeten binnen 10 dagen na de laatste dag van uw verblijf per aangetekende brief op ons hoofdkantoor zijn ontvangen. Onze klantenservice zal uw klacht binnen 2 maanden na ontvangst behandelen.

Aankomst en vertrek

De gehuurde accommodatie is beschikbaar vanaf 16.00 / 17. 00 uur tot 20.00 uur, de exacte tijden worden vermeld in de reserveringsovereenkomst die u ontvangt nadat uw reservering is geregistreerd. Het vertrek vindt plaats vóór 10 uur. De staanplaatsen zijn beschikbaar vanaf 14.00 uur en dienen vrij te zijn voor 12.00 uur. Stel de camping op de hoogte wanneer u eerder aan denkt te komen of eerder wilt vertrekken.

Annuleringsgarantie

Deze garantie is facultatief en moet tegelijk met de aanbetaling bovenop het verhuurbedrag worden betaald. De premie bedraagt € 26,- voor boekingen van 7 nachten en meer, € 9,- voor korte verblijven (2 – 6 nachten). Indien u deze garantie afsluit, bent u gedekt voor: restitutie van de reeds betaalde bedragen, met uitzondering van administratiekosten en annuleringsgarantie. Restitutie naar rato van de verstreken tijd van de geplande verhuur, zonder administratiekosten, annuleringsgarantie en schoonmaakkosten, indien u uw accommodatie voor de geboekte vertrekdatum moet verlaten. De garantie keert enkel in één van de volgende gevallen uit: het overlijden van de verzekerde, een ziekte die de verzekerde treft en niet bekend was op het moment van ondertekening van de verhuurovereenkomst of een ongeluk dat plaatsvindt na de ondertekening. Overlijden, ziekte of ongeval dat onder dezelfde voorwaarden de partner van de verzekerde treft, evenals directe familie. Een oproep van de overheid, de rechterlijk of militaire macht of als jurylid. Een verhindering ten gevolge van ontslag, een overplaatsing van de verzekerde of diens partner of door het faillissement van de onderneming die door de verzekerde wordt beheerd. De garantie keert in geval van ziekte of ongeval alleen uit op vertoning van een medische verklaring.

Annuleren van het verblijf

Alle annuleringen moeten schriftelijk worden gemeld bij de campingleiding van uw verblijf. Om de annuleringsverzekering te kunnen gebruiken dient u de camping te informeren over het motief van annulering voor middennacht op de dag van aankomst. Vanaf de dag van annulering heeft u 5 dagen om aangetekend het bewijs van annulering toe te sturen (medische verklaring, overlijdensverklaring, werkgeversverklaring) Bij annulering van het verblijf voor aankomst, bij een onderbreking van het verblijf, of een verlate aankomst ongeacht de reden, ziekte, ongeval of onverwachte gebeurtenis, moet de verhuurder de betaling van het totaalbedrag van de reservering in rekening brengen en vindt geen restitutie plaats.

Huishoudelijk reglement

Elke camping beschikt over een huishoudelijk reglement dat bij de receptie hangt. Als klant van de camping dient u dit reglement na te leven. Let op! Huisdieren zijn verboden op een aantal van onze campings (ze zijn overal verboden rondom de zwembaden, de sanitaire voorzieningen en de restaurants). Indien honden zijn toegestaan, dienen deze te allen tijde aangelijnd te zijn. Het bewijs van vaccinatie dient u bij u te hebben, hier kan naar gevraagd worden. Maximaal 1 huisdier toegestaan per accommodatie. Vraag meer informatie voor uw aankomst. Extra tenten, voertuigen of personen zijn niet toegestaan op de standplaats zonder toestemming van de camping. Vanwege veiligheid- en verzekeringsredenen mag het aantal personen dat in een accommodatie verblijft niet de maximale capaciteit van de accommodatie overschrijden (baby’s tellen ook als persoon).

In de zwembaden is het dragen van de campingarmband verplicht. Op sommige campings kunnen barbecues verboden zijn. Laat u inlichten voor uw aankomst. Alle extra elektrische apparatuur dient voor aankomst goedgekeurd te zijn door de campingleiding. Op de camping zijn ouders verantwoordelijk voor hun kinderen en dienen zij toezicht te houden op hun kinderen.

Het waterpark

Omdat wij zeker willen zijn dat u zich bewust bent van de eventuele gevaren, vragen wij u bij aankomst een verklaring te tekenen waarin u akkoord gaat met het waterparkreglement. Vanwege regels m.b.t. hygiëne zijn jonge kinderen verplicht waterluiers te dragen. Sommige glijbanen hebben specifieke normen, dit is het geval voor de SpaceBowl, Tsunami, Crazy Cone en Racer. Laat u inlichten door de campingleiding.

Huurverzekering

De huurders zijn verplicht om zich bij een verzekeringsmaatschappij te verzekeren tegen de risico’s die met hun verblijf samenhangen, te weten: diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen, of beschadigingen die worden toegebracht aan de gehuurde inboedel, en ook vernielingen die worden aangebracht aan de camping, of dat nu met opzet gebeurt of door onachtzaamheid. De gasten moeten deze verzekering kunnen bewijzen en op verzoek kunnen vertonen. Persoonlijke voorwerpen, koffers, inboedels, waardepapieren, voertuigen van klanten zijn niet verzekerd tegen diefstal, verlies ongeacht de oorzaak. Het is de taak van de huurder om zich hiervoor te verzekeren.

Als een fiets wordt gehuurd of in bruikleen wordt gegeven, zijn de klanten verplicht om zich tegen diefstal, verlies of beschadiging te verzekeren. In geval van een ongeval wijst de camping alle verantwoordelijkheid van de hand.

Bedenktijd

Volgens het artikel L121-18-4° van de Franse consumptiewet, kunt u zich niet meer bedenken wanneer de reservering bevestigd is met een aanbetaling.

Belangrijke opmerking

Geen brochure of website kan vrij zijn van eventuele schrijf- of drukfouten. De op de bevestiging/factuur vermelde prijs is bindend.